page_head_bg

Trách nhiệm của chúng tôi

logo-4th-small

Trách nhiệm của chúng tôi

Tận tụy và bền vững

Trách nhiệm với con người, xã hội và môi trường

Ngày nay “trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp” là câu nói nóng hổi nhất trên toàn thế giới. Kể từ khi thành lập công ty vào năm 2010, đối với Yinye, trách nhiệm đối với con người và môi trường đã đóng một vai trò quan trọng nhất, luôn là mối quan tâm lớn của người sáng lập công ty chúng tôi.

Mỗi cá nhân đều được tính

Trách nhiệm của chúng tôi đối với nhân viên

Công việc đảm bảo / Học tập suốt đời / Gia đình và sự nghiệp / Khỏe mạnh và phù hợp cho đến khi nghỉ hưu. Tại Yinye, chúng tôi đặt giá trị đặc biệt vào con người. Nhân viên của chúng tôi là những gì làm cho chúng tôi trở thành một công ty mạnh mẽ, chúng tôi đối xử với nhau một cách tôn trọng, đánh giá cao và kiên nhẫn. Tập trung vào khách hàng khác biệt của chúng tôi và sự phát triển của công ty chúng tôi chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở này.

Mỗi cá nhân đều được tính

Trách nhiệm của chúng tôi đối với môi trường

Sản phẩm tiết kiệm năng lượng / Vật liệu đóng gói môi trường / Vận chuyển hiệu quả

Đối với chúng tôi, hãy bảo vệ các điều kiện sống tự nhiên nhất có thể. Ở đây, chúng tôi muốn đóng góp cho môi trường bằng các sản phẩm của mình và trong quá trình sản xuất của chúng, ngày càng có nhiều người sử dụng vải của chúng tôi để cải thiện hiệu quả năng lượng của các tòa nhà văn phòng và nhà ở.

Hãy yêu thiên nhiên; hãy tận hưởng ánh nắng mặt trời.

Trách nhiệm xã hội

Từ thiện

Cứu trợ động đất / Quyên góp vật liệu bảo vệ / Hoạt động từ thiện

Yinye luôn chia sẻ trách nhiệm đối với các mối quan tâm của xã hội. Chúng tôi tham gia vào công cuộc xóa đói giảm nghèo xã hội. Vì sự phát triển của xã hội và sự phát triển của chính doanh nghiệp, chúng ta cần quan tâm hơn đến công tác xóa đói giảm nghèo và gánh vác tốt hơn nữa trách nhiệm xóa đói giảm nghèo.